Kurs w języku polskim (Course in Polish)>>

  • Inteligencje wielorakie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (MI in Early Childhood Education Certificate Course)
    Czas trwania kursu: 9 tygodni, 5 sesji (length)
    Pierwsza sesja: październik 2010 (session begins, october 2010)
    Na kursie poznasz Teorię Inteligencji Wielorakich (IW) w kontekście rooacute;żnych koncepcji inteligencji. Dowiesz się jak stosować teorię IW w programie szkolnym i ocenianiu oraz czym jest tak naprawdę szkoła  IW. Spotkasz innych nauczycieli, ktooacute;rzy są zainteresowani teorią IW i wymienisz się z nimi doświadczeniami. Nauczysz się korzystać  z technologii komunikacyjnych i informacyjnych w procesie swojego doskonalenia zawodowego

    Sylabus kursu (PDF)